PYTHON Phar

(1)
Python replacement for PHP's Phar [ edit ]Do you know a Python replacement for PHP's Phar ? Write it!

PHP Phar

PHP original manual for Phar [ show | php.net ]

Phar